JÄMLIK BARNDOM

Förebyggande

Genom aktiviteter, workshops och utbildningar ökar vi inte bara kunskapen utan ger vi unga en plats att bygga relationer och hitta en känsla av tillhörighet. Det är förebyggande arbete på riktigt, där ohälsa, kriminalitet och negativt beteende förebyggs genom att erbjuda alternativ till destruktiva aktiviteter.

Visitationszoner

Det är viktigt att lagstiftningen är effektiv mot brottsbekämpning men med respekten för grundläggande rättigheter och individuell integritet. Ställ dig bakom vår insamling, gör din röst hörd och stoppa förslaget som har förödande konsekvenser, inte minst för barn och unga.

ROLIG VERKSAMHET

Får du ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, discon, pyssel och andra aktiviteter. 

PÅVERKA

Du får lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga. För din röst är viktig och den ska höras!

JÄMLIK BARNDOM

Stöttar du barnrättskampen! Alla barn har rätt till en trygg, rolig och jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka .

Erblin Syla, ledare

Ali Jundi, ordförande

Monica Green, f.d. förbundsordförande

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required