JÄMLIK TRYGG ROLIG MENINGSFULL BARNDOM

Barnen och krisen

Högre matpriser, högre hyra, det kostar mer att leva.Men hur ser läget ut för de barn som drabbats av den ekonomiska krisen och de stigande priserna? I en ny rapport från Unga Örnar och Tankesmedjan Tiden presenteras en lika angelägen som oroande nulägesbild, tillsammans med ett antal reformförslag för att hjälpa Sveriges barnfamiljer.

ROLIG VERKSAMHET

Får du ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, discon, pyssel och andra aktiviteter. 

PÅVERKA

Du får lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga. För din röst är viktig och den ska höras!

JÄMLIK BARNDOM

Stöttar du barnrättskampen! Alla barn har rätt till en trygg, rolig och jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka .

Erblin Syla, ledare

Ali Jundi, ordförande

Monica Green, f.d. förbundsordförande

sv_SESvenska