Bli medlem

 Vill du delta på våra aktiviteter? Håller du med om att barns rättigheter är viktiga? Bli medlem i Unga Örnar idag!

 

 

Jämlik Barndom 

17-21 maj

En konferens med utgångspunkt i barns rättigheter, möjligheter och levnadsvillkor. VI riktar fokus på såväl internationella som nationella aspekter.

Vi står upp för barn och unga!

 Vi kämpar för att alla barn i Sverige och världen ska ha det bra. Vi tycker att vuxna behöver bli bättre på att lyssna på barn och unga och att de ska få vara med och bestämma! Klicka här för att läsa mer om vilka frågor vi tycker är viktiga och hur vi vill att samhället ska se ut.

Unga Örnars vision

Unga Örnar vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle där alla barn och unga har en rolig och meningsfull fritid där de får ta plats och påverka.

Medlemmar berättar