Demokratiklubb

Ger barn och unga ökad förståelse och kunskap om demokrati och den svenska modellen. På ett roligt sätt lär sig deltagarna om demokratiska verktyg som gör det möjligt att påverka i frågor dom brinner för. Vi utbildar ledare som vill driva verksamhet och bistår med material som behövs för en lyckad klubb!

Handlingsplan för en jämlik barndom

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det som då kallades för ”den största reformen för barn på 30 år” var ett golv för barns rättigheter som går att bygga vidare på för att uppnå jämlika uppväxtvillkor bland barn. Läs mer och skriv under vår namninsamling.