JULGÅVA

Denna gåva är en symbol för kärlek, gemenskap och hopp!

ADVENTSKALENDER

Barnen och krisen

Högre matpriser, högre hyra, det kostar mer att leva.Men hur ser läget ut för de barn som drabbats av den ekonomiska krisen och de stigande priserna? I en ny rapport från Unga Örnar och Tankesmedjan Tiden presenteras en lika angelägen som oroande nulägesbild, tillsammans med ett antal reformförslag för att hjälpa Sveriges barnfamiljer.

FRI BARNDOM!

Vi uppmana dig att stå upp för ett av de mest grundläggande rättigheterna för alla barn runt om i världen - rätten till en barndom fri från konflikt, krig och våld. Tillsammans kan vi göra skillnad och arbeta för en bättre framtid för kommande generationer.

ROLIG VERKSAMHET

Får du ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, discon, pyssel och andra aktiviteter. 

PÅVERKA

Du får lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga. För din röst är viktig och den ska höras!

JÄMLIK BARNDOM

Stöttar du barnrättskampen! Alla barn har rätt till en trygg, rolig och jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka .

Erblin Syla, ledare

Ali Jundi, ordförande

Monica Green, f.d. förbundsordförande

sv_SESvenska

🎉❤️LUCKA NR 1 ❤️🎉

FRÅGA: Varför är det viktigt att respektera och uppmuntra olika åsikter och idéer? 

SVAR: ”För att man ska kunna få alla att må bra och inte kränka någon på något sätt och att alla får säga vad de vill och att man respekterar det.” – Alma, 10 år

🎉❤️LUCKA NR 6❤️🎉

FRÅGA: Varför är det viktigt att respektera och uppmuntra olika åsikter och idéer?

SVAR: För att alla ska ha rätt att säga sin åsikt och att man ska kunna hjälpa och göra vissa saker som dem tycker och vill. – Alice, 12 år

🎉❤️LUCKA NR 2 ❤️🎉

FRÅGA: Vilka små handlingar kan vi göra varje dag för att sprida kärlek och vänlighet?


SVAR: ”Vad vi kan göra för att sprida kärlek och vänlighet är att vara vänliga genom att alltid ha en bra och god känsla runt personer och även om man inte gillar de så mycket så kan man ju alltid inte behöva vissa det just för att göra de gott och visa en god aura runt de.” – Heidi, 13 år 

🎉❤️LUCKA NR 7❤️🎉

FRÅGA: Vilket sätt tycker du är bäst för att hjälpa människor i ditt närområde?

SVAR: Att finnas ute och visa alla att vi finns här för att hjälpa dom men vad dom behöver hjälp med. Men också att visa människor att vi är snälla och stöttar alla oavsett vad dom behöver hjälp med. – Lara, 16 år

🎉❤️LUCKA NR 3❤️🎉

FRÅGA: Vad betyder demokrati för dig?

SVAR: Demokrati för mig är folkets vilja och röst. Det vill säga att alla har rätt att rösta och vara med och bestämma.

(Svar på frågan är från en annan medlem.)

🎉❤️LUCKA NR 8❤️🎉

FRÅGA: Vad betyder jämställdhet för dig, och hur kan vi skapa ett jämställt samhälle?

SVAR: Jämställdhet för mig betyder nog att både tjejer och killar har samma möjligheter och samma rättigheter. För att sammanfatta allt så ska våda könen behandlas lika. För att fixa detta tänker jag på det största frågan som tas upp, varför får kvinnor mindre betalt och det skulle vara en stor förändring. Om det skulle ändras. Sen kan man börja ta tjejer seriöst i sport eftersom det jämt nämns att killar allt är bättre men så är det inte, tjej är lika bra och kämpar lika mycket.  – Erblin, 17 år

🎉❤️LUCKA NR 4❤️🎉

FRÅGA: Hur kan vi arbeta tillsammans för att skapa en vänlig och inkluderande samhälle?

SVAR: Jag tycker att alla ska va med för att ingen ska va ensam och alla ska få vara med i de man gör. – Elsa, 11 år

🎉❤️LUCKA NR 9❤️🎉

FRÅGA: Vilket sätt tycker du är bäst för att hjälpa människor?

SVAR: Det som jag tycker är bäst med att människor i nöd under julen är t.ex. om några inte har råd med julklappar och saker till sina barn eller familj så kan man t.ex. köpa saker och typ att man donerar/skänker sakerna till en organisation för att de sen ger de sakerna till personer som inte har råd till att köpa egna saker.  – Thea, 13 år

🎉❤️LUCKA NR 5❤️🎉

FRÅGA: Vad betyder demokrati för dig?

SVAR: Demokrati är att alla ska få vara med och bestämma & tycka, tänka vad de vill. Till exempel om man ska köra en lek så ska alla få vara med och bestämma.

(Frågan har besvarats av en annan medlem)

🎉❤️LUCKA NR 10❤️🎉

🎉❤️LUCKA NR 10❤️🎉

FRÅGA: Vad betyder solidaritet för dig? 

SVAR: Solidaritet är att till exempel om man ser någon som inte ser ut att ha så bra ekonomi så kan man hjälpa de genom att typ ge de mat, pengar och kläder så att personen inte typ fryser eller svälter till dötts. Och att man om man kan ta med dem och typ äta någonstans och bjuda på mat eller saker. 

(Frågan har besvarats av en annan medlem)