JÄMLIK BARNDOM

JÄMLIK TRYGG ROLIG MENINGSFULL AKTIV LÄRORIK JÄMSTÄLLD BARNDOM

Barnen och krisen

Högre matpriser, högre hyra, det kostar mer att leva.Men hur ser läget ut för de barn som drabbats av den ekonomiska krisen och de stigande priserna? I en ny rapport från Unga Örnar och Tankesmedjan Tiden presenteras en lika angelägen som oroande nulägesbild, tillsammans med ett antal reformförslag för att hjälpa Sveriges barnfamiljer.

Demokratiklubb

I Unga Örnars demokratiklubb träffas barn och unga för att ta reda på hur de kan vara med och påverka. Vi tycker att ungas åsikter ska vara en självklar del i samhällsdebatten. Vill du ge barn och unga verktyg att göra sin röst hörd i frågor dom brinner för? Starta en demokratiklubb och lär er tillsammans om hur ni kan vara med och förändra.

ROLIG VERKSAMHET

Får du ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, discon, pyssel och andra aktiviteter. 

PÅVERKA

Du får lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga. För din röst är viktig och den ska höras!

JÄMLIK BARNDOM

Stöttar du barnrättskampen! Alla barn har rätt till en trygg, rolig och jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka .

Erblin Syla, ledare

Ali Jundi, ordförande

Monica Green, f.d. förbundsordförande

sv_SESvenska