1

Bli medlem


FÖR DIG 0-25 ÅR


FÖR DIG 26+ ÅR


FÖRNYA MEDLEMSKAP

Unga Örnar

Som medlem i Unga Örnar får du vara med och delta på roliga aktiviteter, lära dig mer om dina rättigheter och påverka i frågor som är viktiga för dig. Du bidrar även till att barn som inte har råd med dyra aktiviteter får en rolig och trygg fritid. 
För dig som är 0-25 år

Förnya medlemskap

Varje år behöver du berätta för oss att du vill fortsätta vara medlem i Unga Örnar eller Unga Örnars Vänner.  Förnya ditt medlemskap här!  

 
Förnya ditt medlemskap

Unga Örnars Vänner

Medlemskap i Unga Örnars Vänner är till för dig som är 26 år eller äldre. Du bidrar med en årlig medlemsavgift på 210kr som går direkt till vår verksamhet. När du blir medlem får du själv välja vilken verksamhet ditt årliga bidrag ska gå till. 
För dig 26 år eller äldre

Här hittar du svar på de vanligaste frågornaVarför ska jag bli medlem i Unga Örnar?

1. För att ta del av vår roliga verksamhet runt om i Sverige! Du kan bland annat åka på läger, delta på läxläsning och demokratiklubbar. 

2. För att lära dig mer om demokrati, barns rättigheter och hur du kan påverka i frågor som just du tycker är viktiga! 

3. För att stötta barnrättskampen! Alla barn har rätt till en jämlik barndom och ju fler vi är desto större chans har vi att påverka Sveriges makthavare och politiker. Vad innebär det att jag blir medlem?

Som medlem får du möjlighet att delta i vår verksamhet och dessutom att påverka och vara med och forma den. Att vara medlem i en demokratisk organisation innebär att du får en röst att använda på bland annat våra årsmöten. När du blir medlem behöver du också följa organisationens regler för att få fortsätta vara medlem. Vi kallar våra regler för stadgar. Vad kostar det att bli medlem?

De flesta av våra avdelningar har avgiftsfritt medlemskap. Även om din avdelning har en avgift är medlemskapet avgiftsfritt det första kalenderåret. För att ta reda på om just den avdelning du vill bli medlem i är har medlemsavgift kan du söka fram den och läsa mer här.Hur blir jag medlem?

Är du yngre än 26 år klicka här. Är du äldre än 26 år klicka här. Fyll sedan i formuläret så blir du medlem. Om du blir medlem i Unga Örnars Vänner börjar medlemskapet gälla först när fakturan är betald. Jag vet inte vilken avdelning jag borde bli medlem i, vad gör jag då?

Då väljer du att bli medlem i ”Vet ej”-avdelningen som finns i ditt distrikt. Vi placerar sedan ut dig i den avdelning som ligger närmast din adress. Finns ni där jag bor?
Klicka här för att se vilka avdelningar som finns närmast dig. 


Jag har tappat bort min faktura, kan jag få en ny?
Kontakta medlemssupporten på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig!


Jag har flyttat och behöver ändra min adress. Hur gör jag det?

Kontakta medlemssupporten på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig! Är Unga Örnar Socialdemokraternas ungdomsförbund?

Nej, Unga Örnar är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Det betyder att det är våra medlemmar som bestämmer vad vi ska tycka och göra – inget politiskt parti. 

Unga Örnar är arbetarrörelsens* barn- och ungdomsorganisation. Att vara en del av arbetarrörelsen betyder att vi delar våra grundvärderingar som är jämlikhet, demokrati och solidaritet. Det betyder dock inte att vi alltid tycker samma sak jämt eller alltid håller med varandra, men vi är födda ur samma rörelse.

* Arbetarrörelsen är ett samlingsnamn för en folkrörelse som består av många olika organisationer som tillsammans jobbar för att samhället ska vara jämlikt, demokratiskt och solidariskt. Andra exempel på organisationer inom arbetarrörelsen är Hyresgästföreningen, LO (fackförbund) och Socialdemokraterna. Hur länge gäller mitt medlemskap?

Ditt medlemskap är giltigt i ett kalenderår (alltså januari – december, oavsett om du medlem i exempelvis april eller oktober behöver du förnya ditt medlemskap i januari nästkommande år). Du behöver förnya ditt medlemskap varje år. Vi skickar förnyelse avier till dig via e-post, sms eller brev i början av varje år. Sedan gör vi även ett utskick precis innan sommaren. Hur behandlas mina personuppgifter?
Klicka här för att se hur vi behandlar dina personuppgifter.


Jag vill inte längre vara medlem.
Vad tråkigt! Kontakta Unga Örnars medlemssupport på medlem@ungaornar.se så hjälper de dig!