Fredrik Lundh Sammeli
Ung Örn sedan 1988

Det spännande med Fredrik Lundh Sammeli är att han har varit engagerad i Unga Örnar på alla nivåer. Som 11-åring blev han tillfrågad om han ville bli hjälpledare i en innebandygrupp. Detta blev Fredriks aktiva ingång och vad han beskriver det som ”då han blev en medveten örn.”

”Sedan har det visat sig i efterhand att jag också var medlem redan som 6–7-åring då jag var med i Unga Örnars barnverksamhet. Jag är född i en liten by utanför Älvsbyn och där var det naturligt att det var Unga Örnar, kyrkans barntimme och den lokala idrottsklubben som
hade verksamhet och som man varierade mellan.”

Engagemanget ledde så småningom till att han blev förtroendevald och under åren 2007–2016 satt Fredrik som ordförande i förbundsstyrelsen.

”Jag har varierat mitt engagemang mellan att vara deltagare, ledare och förtroendevald. Jag har alltid haft många mentorer och människor som har stöttat mig. Jag fick möjligheten ganska tidigt att bli förtroendevald i vår lokala avdelning och i vår örn-kommun. Jag kom in i distriktsstyrelsen tidigt och fick ett stort ansvar där”.

”Det har funnits fantastiska förebilder under mina år, framför allt när jag var ung och behövde det mest, för att våga”.

Idag är Fredrik Lundh Sammeli hästpappa med tre barn och sitter i Riksdagen som ordförande i justitieutskottet. Steget att bli föreningsmänniska och engagemanget för barns
rättigheter tackar han Unga Örnar för. Fredrik leder det tvärpolitiska barnnätverket i riksdagen där alla partier förutom Sverigedemokraterna sitter med. Han menar att engagemanget för barns rättigheter alltid funnits där.

”Barns rättigheter har alltid engagerat mig och är en fråga som fortfarande engagerar mig.”

Vi frågar Fredrik om han kan dela med sig av ett specifikt minne från sin tid som örn och han berättar om när han åkte som ledare på ett internationellt läger där han fick ansvaret för några stökiga ungdomar från Luleå.

”Det var en prövning hela tiden då ungdomarna hade svårt att förhålla sig till en grupp och att följa regler och liknande. Men vi löste det och hade ändå ett bra läger i Ungern. Framför allt har det betytt väldigt mycket för mig i efterhand när jag i olika sammanhang träffat ungdomarna.”

Fredrik berättar att den återkoppling han har fått från ungdomarna i efterhand fick honom att förstå att man verkligen gör skillnad som örn. ”Där och då och för väldigt många har man gjort skillnad, kanske för hela deras liv”. Även om han stundvis tyckte att det var svårt.

Självklart är vi nyfikna på Fredriks tid som förtroendevald. När vi frågar om han kan berätta om ett minne från tiden som förbundsordförande så berättar han om jobbet Unga Örnar gjorde för att få till barnkonventionen som lag. I samband med att Håkan Juholt blev partiledare för Socialdemokraterna så hörde hans medarbetare av sig till Unga Örnar för att diskutera viktiga frågor att driva kring barns situation. Fredrik som då var förbundsordförande tydliggjorde att barnkonventionen som lag var ett viktigt krav som Unga Örnar hade ställt.

”Där och då i det samtalet beslutade han sig för att driva den frågan och idag är barnkonventionen lag och det hade aldrig blivit om inte Unga Örnar så aktivt hade drivit på i frågan.”

Vi avrundar samtalet och Fredrik lägger till:

”Jag hoppas att vi är duktiga på att ge människor frågan om att gå med.
Och att när det är som tuffast, komma ihåg att vi faktiskt gör skillnad för väldigt många. På lång sikt och under lång tid.”

”Jag har varit med i medgång och i motgång,” säger Fredrik ock skrattar lite. Han tillägger att han har varit aktiv i barns frågor på olika vis men att Unga Örnar är duktigast på att involvera barn på sina egna villkor, något han under sina år som förbundsordförande blev allt stoltare över. Han menar att det är det allra häftigaste med Unga Örnar.

sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!