Innehållsförteckning

Personuppgiftshantering

Samtycke insamlande av personuppgifter
När du blir medlem i Unga Örnar registreras och hanteras dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte
När du blir medlem i Unga Örnar samtycker du till att Unga Örnar registrerar de personuppgifter som behövs för att Unga Örnar ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används bara inom ramen för Unga Örnars verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, sändlistor för mejl och SMS.

Personuppgifter som behandlas av Unga Örnar
Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, mejladress, personnummer, födelsedatum och kön. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi omedelbart dina personuppgifter, vi sparar dock kommun, födelseår och kön för statistik och ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter
Förtroendevald eller ideellt engagerad person och personal kan ges ansvar att hantera uppgifterna i Unga Örnars medlemsregister.

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du Unga Örnars medlemssupport på medlem@ungaornar.se.

Sociala medier
När du deltar på sociala medier sparas personuppgifter enligt de användarvillkor som gäller för respektive socialt medium. Unga Örnar finns på Twitter, Facebook, Instagram och YouTube.
Unga Örnar sparar inga personuppgifter men kan se de uppgifter som du valt att göra tillgängliga.

Medlemssupport

medlem@ungaornar.se.

Köp- och leveransvillkor

Unga Örnar

Vi är arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation. Vi kämpar för att barn och unga i hela Sverige ska ha en meningsfull fritid. Omkring 95 % av Unga Örnars avdelningar erbjuder avgiftsfritt medlemskap. Personer över 25 år rekommenderas att bli medlemmar i Unga Örnars Vänner, en stödorganisation till Unga Örnar. Läs mer på vår hemsida: https://ungaornar.se/bli-medlem/.

Medlemskap i Unga Örnar Riksförbund varierar mellan de olika avdelningarna, varav många är kostnadsfria. Medlemsavgiften betalas via kort, Swish, eller BankGiro 242-7284. Reklamation av ditt medlemskap är inte möjligt. Däremot kan medlemskapet när som helst sägas upp genom att kontakta medlem@ungaornar.se. Redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur Unga Örnars Riksförbund.

Unga Örnars Vänner

Medlemskap i Unga Örnars Vänner kostar 210 SEK om året. Unga Örnars Vänner är en stödorganisation till Unga Örnars Riksförbund och medlemsavgifterna möjliggör för Unga Örnars viktiga verksamhet. Medlemsavgiften betalas via kort, Swish, eller BankGiro 5876- 5678. Reklamation av ditt medlemskap är inte möjligt. Däremot kan medlemskapet när som helst sägas upp genom att kontakta medlem@ungaornar.se. Redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur Unga Örnars Vänner.

Sommarfonden

Till Sommarfonden bidrar privatpersoner och organisationer med pengar för att fler barn och unga ska få möjlighet till en aktiv sommar och skapa meningsfulla sommarminnen. Våra avdelningar har sedan möjlighet att ansöka om bidrag ur fonden för att genomföra aktiviteter under sommaren.

Gåva

Bidragsgivaren väljer själv vilket belopp som önskas skänkas till Unga Örnar och det går oavkortat till Unga Örnars lokala verksamhet. Det finns möjlighet att bli månadsgivare via autogiro. Läs mer här: https://ungaornar.se/stod-oss/.

Betalning

Betalning kan göras direkt på vår hemsida med kort eller Swish. Det finns även möjlighet att betala till vårt bankgironummer 242-7284.

Personuppgifter och sekretess

För information om hur vi hanterar personuppgifter, läs Unga Örnars rutiner för personuppgiftshantering.

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required