Samtycke insamlande av personuppgifter
När du blir medlem i Unga Örnar registreras och hanteras dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte
När du blir medlem i Unga Örnar samtycker du till att Unga Örnar registrerar de personuppgifter som behövs för att Unga Örnar ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används bara inom ramen för Unga Örnars verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, sändlistor för mejl och SMS.

Personuppgifter som behandlas av Unga Örnar
Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, mejladress, personnummer, födelsedatum och kön. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi omedelbart dina personuppgifter, vi sparar dock kommun, födelseår och kön för statistik och ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter
Förtroendevald eller ideellt engagerad person och personal kan ges ansvar att hantera uppgifterna i Unga Örnars medlemsregister.

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du Unga Örnars medlemssupport på medlem@ungaornar.se.

Sociala medier
När du deltar på sociala medier sparas personuppgifter enligt de användarvillkor som gäller för respektive socialt medium. Unga Örnar finns på Twitter, Facebook, Instagram och YouTube.
Unga Örnar sparar inga personuppgifter men kan se de uppgifter som du valt att göra tillgängliga.

Medlemssupport

medlem@ungaornar.se.

sv_SESvenska