Förbundsexpeditionen

Förbundsexpeditionen fungerar som ett stöd för hela Unga Örnars organisation: såväl förbund, distrikt, krets som avdelning. Förbundsexpeditionens arbete leds av förbundssekreteraren. 

Daniel Vencu Velasquez Castro 

Förbundssekreterare

daniel.castro@ungaornar.se 

 

Vishal Bhasin 

Kanslisamordnare

vishal.bhasin@ungaornar.se 

 

Unga örnar ikon

Flaktrim Hani 

Projektledare, Demokratiprojektet

flaktrim.hani@ungaornar.se 

 

Annie Larsson

Förbundsombudsman

annie.larsson@ungaornar.se 

 

Unga örnar ikon

Cajsa Mosbakk 

Kampanjledare, Demokratiprojektet

cajsa.mosbakk@ungaornar.se