Förbundsexpeditionen fungerar som ett stöd för hela Unga Örnars organisation: såväl förbund, distrikt, krets som avdelning. Förbundsexpeditionens arbete leds av förbundssekreteraren. 

Tomas Aronson Ylipää

Förbundssekreterare

tomas.aronson.ylipaa@ungaornar.se 

Sam Nissander

Kanslisamordnare

sam.nissander@ungaornar.se 

 

Flaktrim Hani

Förbundsombudsman

flaktrim.hani@ungaornar.se 

 

Louise Engelbrektsson 

Förbundsombudsman 

louise.engelbrektsson@ungaornar.se 

sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required