1

Våra åsikter

Barnmanifest
2022-2025

Unga Örnar tycker att alla barn har rätt till en jämlik barndom och att de som bestämmer i Sverige ska följa barnkonventionen. Alla barn och unga ska ges samma möjligheter oavsett vilka de är eller varifrån de kommer. I Unga Örnars barnmanifest presenterar vi förslag inom sju olika områden som vi anser kommer göra samhället bättre och mer jämlikt för barn i Sverige och i världen. Unga Örnar vill att alla barn och unga ska fortsätta få växa upp i fredens och solidaritetens tecken – inte i militarismens.

Jämlika ekonomiska förutsättningar

En jämlik skola

En jämlik tillgång
till fritid

Ett jämlikt och
tryggt boende

En human och jämlik asylpolitik

Jämlika stödåtgärder mot psykisk ohälsa
och sjukdom

Ett jämlikt inflytande

Miljö- och klimat
2022-2025

Miljö och klimat är en av de viktigaste frågorna för barn och unga. Utsläppen och miljöförstöringen fortsätter, och gör framtiden mer och mer osäker. Klimatkrisen kräver att vi gör stora förändringar i samhället. De förändringarna behöver göras nu, för en bättre framtid för kommande generationer. Det finns pengar, kunskap och förutsättningar för att skapa förändring!

Unga Örnar vill att barn och unga ska kunna forma den världen de växer upp i. Vi ser också att vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en bättre samtid och framtid.

Alla behöver dra sitt strå till stacken – men vissa kan och måste göra mycket mer än andra. Även om enskilda människor ändrar sin konsumtion är det tillsammans på nationell och global nivå de största insatserna behöver göras, för dagens och framtidens barn och unga. Först när enskilda människor ges en reell chans att leva klimatsmart kan ansvaret läggas på individnivå. Därför vill vi att staten, regionerna, kommunerna och företagen ska ta sitt ansvar – för alla barns framtid.

Sluta slösa!

Klimatsmart ska vara standard

Utsläppen ska bort