Jämlika ekonomiska förutsättningar

”Varje barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸŸKlassamhället ska avskaffas.
 • ŸŸVinster i välfärden ska avskaffas.
 • ŸŸAlla förskolor och fritids ska vara avgiftsfria och inte vinstdrivande.
 • ŸŸAlla barn ska ha möjlighet att följa med på skolans aktiviteter oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.

Jämlikhet oavsett boendeort

”Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸAlla samhällsfunktioner ska finnas tillgängliga i hela landet. 
 • ŸŸBarn och unga ska ha tillgång till meningsfulla aktiviteter och ett rikt kulturliv oavsett var de bor.
 • ŸŸAlla barn och unga ska ha tillgång till en välfungerande internetuppkoppling.

En jämlik skola

”Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸŸŸAlla barn ska ges möjligheten att klara av skolan.
 • Den obligatoriska skolgången ska vara fri från läxor och ett nytT bedömningssystem ska utredas.
 • ŸŸDet fria skolvalet ska avskaffas.

En jämlik tillgång till fritid

”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸŸŸDet ska finnas ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga under alla skollov.
 • ŸŸAlla kommuner ska ha ett eget aktivitetsbibliotek som barn och unga kostnadsfritt kan låna utrustning från.
 • All kollektivtrafik ska vara avgiftsfri för barn.

Ett jämlikt och tryggt boende

”Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸŸŸAlla barn och unga har rätt till ett tryggt och funktionellt boende.
 • ŸŸDet ska finnas en stor variation av trygga boendeformer.
 • ŸŸInget barn får vräkas från sitt hem.

En human och jämlik asylpolitik

”Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸBarn snabbt ska återförenas med sin familj om den splittrats.
 • ŸŸBarn som söker skydd i Sverige ska ha tillgång till skola och sjukvård på samma sätt som svenska medborgare.
 • ŸŸNär barn söker asyl i Sverige ska ärendet prioriteras och hanterasskyndsamt.

Jämlikhet oberoende av funktionsvariation

”Ett barn med funktionsvariation har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸŸŸAlla barn och unga som behöver får individuell anpassning aV undervisningen.
 • ŸŸTillgängligheten till fritidsaktiviteter och allmänna rum ökar.
 • ŸŸAlla barn och unga som har behov av samhällets stöd och personlig assistans ska få det.

Jämlika stödåtgärder mot psykisk ohälsa

”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸŸŸElevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin ska ge stöd till alla barn och unga som behöver det.
 • Barn och ungas förståelse kring sociala medier ska öka.
 • ŸŸSkolan ska arbeta för att stärka barn och ungas självkänsla.
  förutsättningar.

Ett jämlikt inflytande

”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”

Unga Örnar vill därför att:

 • ŸRösträttsåldern sänks till 16 år i lokala och regionala val.
 • ŸŸVarje kommun ska ha ett ungdomsråd och ett lokalt barnombud.
 • ŸŸAlla skolor ska ha ett fungerande elevråd.
sv_SESvenska

STÖD OSS

Ge fler barn en rolig och jämlik sommar!