1

Startsida


Facebook


Instagram


Youtube


Twitter


Linkedin

Verksamhetsredovisning 2021

Nu är det återigen dags att redovisa den verksamhet som ni haft under det gångna året.
Vi behöver ha er
verksamhetsredovisning senast den 31 januari 2022
Läs mer

Demokratiklubb

Ger barn och unga ökad förståelse och kunskap om demokrati och den svenska modellen. På ett roligt sätt lär sig deltagarna om demokratiska verktyg som gör det möjligt att påverka i frågor dom brinner för. Vi utbildar ledare som vill driva verksamhet och bistår med material som behövs för en lyckad klubb!

Läs mer

Handlingsplan för en jämlik barndom

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det som då kallades för ”den största reformen för barn på 30 år” var ett golv för barns rättigheter som går att bygga vidare på för att uppnå jämlika uppväxtvillkor bland barn.
Läs mer och skriv under vår namninsamling.

Skriv under!

Det bästa med UÖ är att det är en plats för alla! Det är en plats där ingen känner sig utanför och det är ett ställe som alla ser som ett andra hem.
– Medlem
Att vi alla har ett lika värde. Alla platsar i Unga Örnar!
– Medlem
Mycket aktiviteter för barn som kanske inte annars hade haft den möjligheten.
– Medlem
Det är roligt, man får göra massa olika aktiviteter men samtidigt läsra sig om demokrati och politik och även lära känna nya vänner.
– Medlem
Att det är som ett fritids som inte kostar och alla är väldigt välkomnande. Det brukar finnas olika aktiviteter vi brukar köra och man får många nya kompisar.
– Medlem
Föregående
Nästa