1

Nyheter

Unga Örnars kongress – 2022


Rapporter till FN:s barnrättskommitté

Handlingsplan
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Det som då kallades för ”den största reformen för barn på 30 år” var ett golv för barns rättigheter som går att bygga vidare på för att uppnå jämlika uppväxtvillkor bland barn. Läs mer och skriv under vår namninsamling.
Skriv under

https://ungaornar.se/wp-content/uploads/2021/05/06_UÖ_FiF_Digital-Konferens.mp4

Läs mer om ”Varning! Frihet i fara!”